Các loại hương liệu tự nhiên được dùng trong hương truyền thống của Nhật Bản

Bài viết giới thiệu về các loại hương liệu tự nhiên được dùng để làm hương truyền thống của Nhật Bản. Với các hương liệu cơ bản này người Nhật đã phối trộn ra hàng trăm loại hương dùng trong … Continued

X